Först dyker vi upp, sen dyker vi ner…

I simhallen råder ett varmt, fuktigt och aggressivt klimat. Med tiden kommer ingrodd smuts och skador på klinkerplattorna krypande. Sättbruket försvagas och plattorna lossnar eller spricker. Utfällningar och alger växer sakta och sprider sig runt dysor och utsug. Kalken bildar fula, vassa formationer på väggar och botten. I detta skick är risken för svåra skärsår stor.

Att tömma bassängen medför stora kostnader. Dels kostar vatten- och kloruppvärmning mycket pengar, men framförallt innebär detta ett inkomstbortfall eftersom ett vattenbyte är lika med driftstopp. Dessutom innebär en tömning stor påfrestning på väggar och botten. Luft tränger in och plattsläpp blir påföljden.

Med Stockholms Bassängvård AB som samarbetspartner kan dessa problem undvikas. Genom en grundlig besiktning kan vi tillsammans förebygga att störningar uppstår. Med vattnet kvar i bassängen utför Stockholms Bassängvård AB bl a dessa arbeten:
* Byte av klinker på botten och väggar
* Rengöring av botten och väggar
* Borttagning av kalk, rost o dyl
* Byte av rörelsefogar
* Montering/demontering av rostfria detaljer
* Rensugning av bottenkanaler, vågkammare o dyl
Stockholms Bassängvård har 20 års erfarenhet av offentliga och privata bad, äventyrsbad, rehabiliteringsanläggningar mm.

Stockholms Bassängvård AB